Eğitim ile Teknolojinin İlişkisi

Eğitim ile Teknolojinin İlişkisi


Teknolojinin gelişimiyle birlikte eğitim sektörü de diğer sektörlerde olduğu gibi oldukça değişmiş ve gelişmiştir. Bu gelişim eğitim alma şekli anlamında olduğu gibi eğitimin yönünü de belirleyebilmektedir. Örneklerle açıklamak gerekirse teknolojideki ilerleme eğitim sektöründe yeni eğitim biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olurken, eğitimin gelişmesi de teknolojik gelişmeye neden olmuştur. Bu şekilde bir döngü halinde teknoloji eğitimi eğitim de teknolojiyi hem geliştirmiş hem de değiştirmiştir. Online eğitim de işte bu değişimin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.


Uzaktan eğitim yöntemlerinden bir tanesi olan online eğitim, teknolojinin gelişimine paralel olarak ortaya çıkmış fakat gelişimiyle de teknolojiyi etkilemiş bir eğitim şeklidir. Bilgisayar kullanımının bir sonucu olan online eğitim programları online anlamda farklı teknolojik sistemlerin gelişmesine de olanak sağlamıştır. Sözü edilen sistemlerde e-ders, e-kitap, e-sınav ve e-danışmanlıktır. Online ortamda verilen derslerin yine elektronik ortamda oluşturulmuş e-kitaplarla takip edilmesinin ardından yine online olarak sınav yapılarak online eğitim sertifika programları tamamlanmaktadır. Tüm bu süreçlerde de gerek chat ortamlarında gerekse de sosyal medya ağlarında e-danışmanlık hizmeti verilmektedir.


18. yüzyıl da yaşanan Sanayi Devrimi’nin sonrasında hızlı bir  değişim sürecine giren dünya manuel üretimden seri üretime geçmiştir. Üretim biçiminde yaşanan bu önemli değişim beraberinde teknolojik yenilikleri de getirmiş durumdadır. Bunun en önemli sebebi ise bir ürünü kitlelere yetecek kadar üretebilmenin tek yolu, o ürünü teknoloji ürün bir aygıt vasıtasıyla üretmek ile mümkün olabilmektedir. Ortaya çıkan bu gereksinim teknolojiyi hem üretimin hem de toplumun tam da  merkezine sokmuş durumdadır.


Teknolojinin Günümüzdeki Önemi Nedir?

20. yüzyılın yaşandığı süreçte yeni iletişim araçlarının devreye girmesi ile birlikte yeni bir boyut kazanan teknoloji ürünü cihazlar, bu yüzyıldan itibaren hem ülkelerin en iyisini yapabilmek için çaba gösterdikleri bir platform hem de toplumun en önemli aracı konumuna gelmiş durumdadır.


İçinde bulunmakta olduğumuz 21. Yüzyıl, yalnızca kamusal alanla sınırlı olmayan ve ceplerimize kadar girebilmiş olan teknolojik cihazlar kuşanmış durumdadır. Okullar, hastaneler, sokaklar, evler hatta her gün kullanmakta olduğumuz cep telefonları dahi teknolojinin en basit göstergesi ve uzantısı olma niteliğine sahiptir. Günümüz insanının  hayatını büyük ölçüde kolaylaştırdığı ve zamanı daha verimli kullanmamıza imkan sağladığı için günlük yaşamın en vazgeçilmez araçları olan teknolojik cihazlar, özellikle de son zamanlarda eğitim sektörüne de de önemli bir konuma sahip durumdadır. Bu önemli teknolojik gelişmeler eğitim ve öğretim sisteminde köklü değişikliklere neden olmuştur.


Teknolojinin Eğitimdeki Etkisi Nedir?

Günümüzde gelişmiş durumdaki  teknoloji sayesinde artık okullarda çok daha verimli ve etkili sınıf ortamları söz konusudur. Önceleri çocuklar sırtlarında oldukça ağır sırt çantası ve içindeki kucak dolusu kitapla okula gider, 50 kişilik sınıfta kara tahtayı göremeyecek şekilde sıralarına otururlardı. Öğretmen ise kara tahtaya beyaz tebeşir ile yazı yazar, çocuklarda not alırdı. Çünkü öğretmen diğer konuları yazabilmek için tahtayı silmek zorundadır. Tahtanın silinmesi ise ayrı bir sıkıntı yaratırdı. Tahta silindiği anda sınıfın içinde bir toz bulutu oluşurdu.


Öğretmen ise tekrar elindeki kitaba döner ve kitaptan yazmaya devam ederdi.  Ancak günümüzde teknolojiyi kuşanmış okullarda eğitim sistemi de bir hayli olumlu yönde değişmiş durumdadır. Kucak dolusu kitapların yerini tabletler, beyaz tebeşir ve kara tahtanın yerini ise akıllı tahtalar almış durumdadır. Kitapların yetersiz kaldığı durumlarda ise devreye giren internet bağlantıları  eğitime ayrılmış durumda olan süreyi çok daha verimli kullanmak mümkün hale gelmiş durumdadır. Okumayı, anlamayı, yazmayı hatta düşünmeyi bile hızlandıran bu teknoloji ürünü cihazlar sayesinde alınan eğitimin kalitesini de büyük ölçüde artmaktadır.


Anlatılan konuları görmek ve izlemek tek boyutlu nitelikteki eğitim sistemi üzerine bir çizgi çekmekte olup, birden fazla duyu organının eğitim sürecine teknoloji vasıtasıyla dahil edilmesi sayesinde artık eğitim kalitesi ve verimliliği büyük bir artış göstermektedir. Yalnızca duvarda asılı olan Dünya ve Türkiye haritalarının yerini internet bağlantılı akıllı tahtalar almıştır. Yalnızca kitap sayfalarında yer alan tarih bilgilerini video kanalları vasıtasıyla izleyerek öğrenmek mümkün olmaktadır. Kısacası günümüzde teknoloji sayesinde bilgiye erişmek kadar bilginin öğretilmesi de kolay bir hal kazanmıştır.


Kaynak : https://www.iienstitu.com/blog/egitim-ile-teknolojinin-iliskisi