Teknolojik gelişmeler ve eğitim arasındaki ilişki

Teknolojik gelişmeler ve eğitim arasındaki ilişki


Teknolojik gelişmeler ile eğitim arasındaki ilişki. Teknolojik gelişmelerin eğitim üzerindeki etkileri.

Teknoloji nedir? Teknolojide yaşanan gelişmelerin eğitim hayatına etkisi nasıl olmuştur? Teknolojik ilerlemeler eğitim hayatını yalnızca olumlu mu etkilemiştir? Teknoloji ve eğitim arasındaki ilişkiye yönelik bu soruların cevaplarını tüm detayları ile anlatıyoruz.Sınırsız istek ve ihtiyaçları bulunan insanların huzur ve refah içerisinde yaşayabilmesi için istek ve ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir. İnsanların isteklerine ve ihtiyaçlarına yönelik dönüşümcü etkiyi yaratan bilgi, beceri ve yöntemler teknoloji ile birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Endüstri devrimleri ile birlikte dünyada ses getiren teknolojik yenilikler, hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemektedir. Teknolojik gelişmelerin hayatımızın birçok alanını yakından etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojik anlamda yaşanan ilerlemelerin en çok etkilediği alanlardan birisi de eğitimdir. Eğitim; bireyin bulunduğu ortamlarda varlığını devam ettirebilmesi için gereken bilgilerin, becerilerin ve anlayışların kazandırılma süreci olarak ifade edilebilmektedir. Diğer bir ifade ile eğitim; toplum içerisinde bir değere sahip olan bireye, bugünü ile geleceği arasında kabiliyet ve bilgi kazandırılmasıdır.


Teknolojik ilerlemelerin yaşanması eğitim hayatını nasıl etkilemiştir?

Birey için gerekli olan bilgi, beceri ve yeteneklerin kazanılması eğitim sayesinde olmaktadır. Sürekli değişen ve gelişen dünyada teknolojik gelişmeler eğitim hayatını da birçok yönden etkilemiştir. Teknolojik gelişmeler dendiğinde akla ilk olarak; telefon, tablet, bilgisayar ve daha birçok hayatımızı kolaylaştıran alet gelmektedir. İlgili aletlerin kullanımı ile kişinin bilgiye ulaşma hızı arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır. Birey, ihtiyacı olan bilgiye ilgili aletleri kullanarak internet vasıtasıyla rahatlıkla ulaşabilmektedir. Öğrenmek istediği farklı bir ülkenin dilini online eğitimler sayesinde öğrenebilmekte ve kendini geliştirebilmektedir.


Teknolojik ilerlemelerin henüz yaygınlaşmadığı dönemler düşünüldüğünde, bilgiye bu denli hızlı ulaşmak olası değildir. Kara tahta üzerine tebeşirle ders anlatımı yapılan dönemlerden akıllı tahtalar ve tabletler eşliğinde ders anlatılan dönemlere geçiş teknolojik gelişmeler vasıtasıyla olmuştur. Eğitim ve teknoloji arasındaki ilişkiye bakıldığında, eğitimi ve dolayısıyla bilgiye ulaşma hızını teknolojik gelişmelerin olumlu etkilediği görülmektedir. Fakat teknolojik ilerlemeler eğitim hayatını yalnızca olumlu değil; olumsuz da etkilemiştir. Bireyin teknolojik aletleri ders çalışmaya yönelik değil; eğlenmeye yönelik kullanması zaman kaybına ve dolayısıyla başarısızlığa yol açabilmektedir. Teknolojik ilerlemelerin kişinin eğitimine yalnızca olumlu etki etmesi isteniyor ise; ailelerin çocukların teknolojik aletler ile olan bağını kontrollü bir biçimde sürdürmeleri gerekmektedir. 


Kaynak : https://www.gazeteyenigun.com.tr/teknolojik-gelismeler-ve-egitim-arasindaki-iliski